Ihrisko les

Ihrisko nachádzajúce sa na Alpinke, hneď vedľa ihriska s budovou - kombinácia umelo vytvorených prekážok a členitého terénu.

GALÉRIA Z NAŠICH AKCIÍ